Oregon Land for Sale Property, Farms & Ranches

Search For Oregon Land, Farms, & Ranches

Featured Oregon Land, Farms, & Ranches

 
Acres: 78.80
$553,000
Adrian, Oregon
Residential
Acres: 5.35
$110,000
Gaston, Oregon
Acreage
Acres: 126.33
$795,000
Ontario, Oregon
Residential
Acres: 5.47
$149,900
Joseph, Oregon
Acreage
Acres: 2.47
$750,000
Brookings, Oregon
Beach Property
Acres: 0.00
$898,000
Warrenton, Oregon
Lake Property w/House
Acres: 39.76
$620,000
Phoenix, Oregon
Acreage w/House
Acres: 238.18
$269,000
Burns, Oregon
Acreage w/House
Acres: 143.88
$1,100,000
Lebanon, Oregon
Acreage w/House
Acres: 98.49
$3,500,000
Saint Paul, Oregon
Commercial
Acres: 0.22
$199,000
Burns, Oregon
Commercial
Acres: 15.00
$625,000
Grants Pass, Oregon
Residential
 
 
Advertisement

Advertisement

Oregon Counties - Find Land, Farms & Ranches in 36 CountiesAdvertisement